اطلاعیهچهارمین دوره ی کارگاه های سیستماتیک پروپوزال نویسی
چهارمین دوره ی کارگاه های سیستماتیک پروپوزال نویسی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویی در پنج جلسه تئوری و عملی برگزار می گردد.
 ١٤:٣٠ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه مقاله نویسی
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
 ٠٨:٠٠ - پنج شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ورکشاپ آموزشی نرم افزار فتوشاپ
برگزاری ورکشاپ آموزشی نرم افزار فتوشاپ توسط کمیته تحقیقات دانشکده علوم توانبخشی با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویی و انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی
 ١٦:٠٠ - چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار ENDNOTE
برگزاری کارگاه آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار ENDNOTE توسط کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی
 ٠٨:٠٠ - پنج شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار ENDNOTE
برگزاری کارگاه آموزش رفرنس نویسی با نرم افزارENDNOTE توسط کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویی علوم پزشکی زاهدان
 ٠٨:٠٠ - پنج شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>


اخبار

محتوای مرتبط