انتشارات

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد انتشارات:

نشریه : اعضای این گروه را جمعی از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های نشر و طبع تشکیل داده که بسته به مدت فعالیتشان در خبرنامه M&N مشارکت می نمایند.

 گروه کتاب : این گروه سعی بر این دارد تا زمینه فعالیت دانشجویان را در امر تالیف و ترجمه فراهم آورد.در این گروه موضوعات یا کتاب هایی که در زمینه علوم پزشکی توسط اساتید معرفی می شوند با همکاری دانشجویان تالیف یا ترجمه می شوند.به این ترتیب که طی فراخوانی از دانشجویان دعوت به عمل می آید و پس از مراجعه آن ها طی جلسات توجیهی و معرفی به اساتید ترجمه و تالیف انجام می شود و در این بین برای حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین قراردادی در این زمینه بین اساتید و دانشجویان منعقد می گردد.همچنین کامل کردن بانک موضوعی کتاب هم بر عهده این گروه است.

 

 عطار بلوچ زهی

مسئول واحد انتشارات

دانشجوی بهداشت محیط


معرفی واحدها

محتوای مرتبط

 همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری کارگاه پروپوزال نویسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 کارگاه پروپوزال نویسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 جلسه هم اندیشی نحوه ارائه علمی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 کسب رتبه دوم تیم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان متشکل از اعضای مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مسابقه دانشجویی پنجمین فن بازار ملی سلامت (خبر)
 همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 غرفه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در آیین استقبال دانشجویان ورودی جدید علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری دومین مدرسه پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 دومین شماره نشریه زبان انگلیسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 فصلنامه علمی فرهنگی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)