پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

 

 

  • اهداف کنگره

ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان استان

تربیت و پرورش مهارت های پژوهشگران آینده استان و کشور

ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان استان

بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

ایجاد محیط رقابت در پژوهش بین دانشجویان دانشگاههای استان

آشنایی پژوهشگران استان با یکدیگر و استفاده از تجربیات و توانایی های پژوهشی یکدیگر

آگاهی از تحقیقات انجام شده در سایر رشته ها و انجام پژوهش های بین رشته ای

اطلاع دانشجویان از موضوعات مورد بحث استان و کشور

  • محور های کنگره

 علوم پایه پزشکی و پزشکی بالینی، بهداشت ومدیریت، علوم پیراپزشکی، پرستاری و مامائی، دندان پزشکی، توانبخشی، داروسازی

 مقالات فارسی

قالب ارائه مقالات به صورت سخنرانی

قالب ارائه مقالات به صورت پوستر

قالب ارائه مقالات به صورت پوستر الکترونیک

مقالات انگلیسی

 قالب ارائه مقالات به صورت سخنرانی

قالب ارائه مقالات به صورت پوستر

قالب ارائه مقالات به صورت پوستر الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 


کنگره ها

محتوای مرتبط